Błoto

Kwasy i zasady (Purple Cover Edition)

Cena podstawowa 99,99 zł
Co łączy jazzową improwizację, Program 2 Polskiego Radia, Tercet Egzotyczny, obskurny rap z Memphis, kasety magnetofonowe, trap, elementy drillu i hip-hopowe pętle? Teoretycznie tych elementów...

Co łączy jazzową improwizację, Program 2 Polskiego Radia, Tercet Egzotyczny, obskurny rap z Memphis, kasety magnetofonowe, trap, elementy drillu i hip-hopowe pętle? Teoretycznie tych elementów połączyć się nie da, ale taka sztuka udała się właśnie zespołowi Błoto na ich trzecim LP pt. “Kwasy i zasady”.

Nikt nie przypuszczał że zespół, który pojawił się nagle i niespodziewanie scenie jazzowej, będzie rozwijał się w tak błyskawicznym tempie i w tak nieoczekiwaną stronę. Krytycy i muzyczni komentatorzy jeszcze rok temu przy okazji wydania debiutanckich “Erozji” traktowali Błoto jedynie jako jednorazowy spin off większej brygady jaką jest EABS, jednak zespół poszedł za ciosem wydając szybko kolejny album pt. “Kwiatostan”. Obie płyty rezonowały na tyle mocno, by znaleźć się na szczycie wielu rocznych podsumowań, a także stać się bezpośrednią przyczyną  nominacji do takich nagród jak Paszporty Polityki czy Odkrycia Empiku.

Otaczająca nas rzeczywistość nadal dostarczała zespołowi inspiracji do tworzenia. Kwartet Błoto potrzebował więc tylko małej iskierki do kolejnego wybuchu kreatywności. Zapalnikiem okazał się Program Drugi Polskiego Radia, który wyszedł z inicjatywą zaproszenia zespołu do “Domówki z Dwójką”. Taki był zaczyn do powstania “Kwasów i zasad”, trzeciej pełnoprawnej płyty Błota na przestrzeni dwunastu miesięcy.

Idea domówki zdeterminowała również podejście do nagrania albumu w charakterze “zrób to sam”.  Tym sposobem nagrania zostały zrealizowane w domu należącym do legendy polskiego popu i latino Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej (Tercet Egzotyczny). Dzięki temu słuchacz powinien mieć poczucie niemal uczestniczenia w sesji nagraniowej. Zwłaszcza, że “Domówka z Dwójką” została zrealizowana całości na video za pomocą jednego ujęcia.

Wuja HZG, Cancer G, OlafSaxx i Latarnik mieli już możliwość korzystania z wysokiej klasy sprzętu w dobrze wyposażonych studiach nagraniowych, dlatego tym razem muzycy postanowili pójść w przeciwnym kierunku. Drogą lo-fi. Nagrania zrealizowano przy użyciu minimalnej ilości mikrofonów, a całość została zarejestrowana na kasecie magnetofonowej za pomocą magnetofonu stereo Tascam 122 MKII, nadając brudny a zarazem ciepły charakter brzmieniu Błota, co wyraźnie słychać od pierwszych minut płyty.

Zespół zawsze poruszał się w sferze metafor bliskich naturze. Podobnie jest i tym razem, jednak Błoto weszło głębiej w "związki chemiczne" zwane kwasami i zasadami. Ostatecznie temat płyty zmyślnie omija bezpośrednie znaczenie tych słów, ponownie bawiąc się konwencją. Zestaw wyimprowizowanych beatów, odnosi się do relacji międzyludzkich, które w dzisiejszych czasach często posiadają skrajny, żrący i wybuchowy charakter, dlatego potrzebujemy ram które pozwolą im przeciwdziałać.

Charakter albumu podkreśla oprawa graficzna przygotowana przez producenta muzycznego 1988, znanego z nieistniejącego już duetu Syny.

*****

What do jazz improvisation, Polish Radio, dingy rap from Memphis, cassette tapes, trap, drill elements and hip-hop loops have in common? These are the ingredients that the Błoto quartet used in their lab to cook an explosive mixture for their third LP entitled “Kwasy i zasady” (eng,“Acids and bases”).

Nobody thought that a band who appeared suddenly and unexpectedly on the jazz scene would develop so rapidly and in such an unforeseen direction. A year ago, critics and music journalists treated Błoto only as a one-off spin off of a larger band, EABS, when the debut album “Erozje” (eng,”Erosion”) was released. The band used their momentum and decided to release the second album “Inflorescence, all in 2020. Both albums resonated strongly enough to be at the top of many annual charts, and receive nominations for the most important music awards in Poland.

The reality around us continued to inspire the band to create. The Błoto quartet only needed a small spark to make another burst of creativity. The igniter turned out to be Polish Radio, which came up with the initiative to invite the band to a new project. This was the starting point for the creation of "Kwasy i zasady", Błoto’s third album within twelve months.

Wuja HZG, Cancer G, OlafSaxx and Latarnik already had the opportunity to use high-end equipment in well-equipped recording studios, so this time the musicians decided to go in the opposite direction - lo-fi. The recordings were made with a minimum number of microphones, and the whole thing was recorded on a cassette with a Tascam 122 MKII stereo tape recorder, giving a dirty and warm character to Błoto’s sound, which can be clearly heard from the first minutes of the disc.

The team has always operated in the sphere of metaphors close to nature. It is similar this time, but Błoto has gone deeper into "chemical compounds" called acids and bases. Ultimately, the album's theme cleverly avoids the direct meaning of these words, playing with the convention. A set of improvised beats refers to interpersonal relationships, which nowadays often have an extreme, corrosive and explosive nature, so we need a framework that will allow us to counteract them.

*****

Tracklist:

A1. Chryja

A2. Prostactwo

A3. Hipokryzja

A4. Farmazon

A5. Mitomania

A6. Ignorancja

B1. Autentyzm

B2. Prostota

B3. Pokora

B4. Prawda

B5. Umiar

Wuja HZG - gitara basowa


Latarnik - pianino, Moog Voyager, Korg MS-20, Nord Stage 2 


OlafSaxx - Roland Aira System-1, AKAI EWI 5000, saksofony: baryton, tenor, sopran; perkusjonalia

Cancer G - perkusja 


Nagrania zostały zrealizowane 24.01.2021 we Wrocławiu w studiu Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej (Tercet Egzotyczny).


Realizator dźwięku: Maciej Jakimiuk

Realizator video: Marcin Chydziński

Mix: Błoto

Mastering: Latarnik (Tascam 122 MKII) & Marcin Cichy - Plug Audio Mastering

Producent wykonawczy, A&R, manager: Sebastian Jóźwiak

Projekt graficzny: Animisiewasz

specyfikacja

Artysta:
Błoto
Ilość w komplecie / szczegóły nośnika:
1 / LP
Wydawca:
Astigmatic Records