EABS / Jaubi

In Search of a Better Tomorrow

Cena podstawowa 109,99 zł
· Press of 1500 copies· Cover includes jacquard tag· 180g Black VinylKilka lat temu rozpoczęła się budowa bardzo ciekawej relacji. Most ten został wzniesiony na...

· Press of 1500 copies
· Cover includes jacquard tag
· 180g Black Vinyl

Kilka lat temu rozpoczęła się budowa bardzo ciekawej relacji. Most ten został wzniesiony na płytach Jaubi wydawanych w Astigmatic Records i coraz częstszych kooperacjach muzyków z Europy i Azji - na wyprawie Latarnika do Pakistanu czego efektem jest szeroko komentowany album Nafs at Peace i rewizycie Zohaiba, Dhaniego i Aliego w Polsce czego zapisem jest longplay EABS meets Jaubi In Search of a Better Tomorrow.

Wrocław i Lahore są oddalone od siebie o niemal 7000 kilometrów. I mimo tak ogromnej odległości, która dzieli muzyków z EABS i Jaubi, te dwa zespoły znajdują zadziwiająco dużo punktów wspólnych, determinujących ich poszukiwania muzyczne. Jest to zarówno mocne przywiązanie do lokalności i szacunek do tradycji, skłonności do wplatania elementów hip-hopu oraz fundament w postaci umiłowania do improwizacji i spiritual jazzu. Było zatem tylko kwestią czasu, kiedy połączą swoje siły. To wszystko spowodowało, że zaczęli budować (ponad)kulturowy most łączący Polskę z Pakistanem. Most za którego filary służą hindustańskie ragi, na różne sposoby rozumiany polish jazz i braterstwo w dźwięku. Finał tego połączenia jest zaskakujący do tego stopnia, że trudno tę współpracę jakkolwiek zaszufladkować.

Spotkali się dzięki programowi Get Your Jazz Together, który do życia powołał Instytut Adama Mickiewicza, pomagając właśnie takie mosty budować. Dzień po premierowym koncercie Jaubi na OFF Festivalu w Katowicach, muzycy udali do Monochrom Studio w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie wspólnie muzykowali przez tydzień, wymieniając się swoimi ideami i kompozycjami. Efekt współpracy zaskoczył wszystkich, materializując się w dość mrocznych barwach. Jak to się stało, skoro nagrania były realizowane w malowniczych okolicznościach przyrody w środku lata? Ledwie wczoraj zdjęto pandemiczne obostrzenia, szaleje inflacja, Rosja najechała Ukrainę i już nikt w naszym regionie nie może być pewny spokoju, a Pakistan zmierzył się z największą powodzią od lat. Świat dostarczył ostatnimi czasy tyle zmartwień, że doświadczenie przeszłości zostawiło swoje piętno nawet w słonecznym dziś. Na przekór wszystkiemu, muzycy jednak szukają wytchnienia, mając nadzieję, że jutro, które dopiero przyjdzie - przyniesie w końcu coś lepszego.

Bo przecież po nawet najciemniejszej nocy przychodzi jednak dzień. Wiedzą o tym nieraz dotykani przez życie współtwórcy Jaubi, którzy modlitwy o pokój wysyłali już na swoim poprzednim albumie. Wiedzą też o tym założyciele EABS, których muzyczne szlaki nierozerwalnie związane są z trudną i bolesną historią ich ziemi ojczystej, a czasy mozolnego odgrzebywania swoich korzeni i kosmicznego eskapizmu w duchu Sun Ra mają już za sobą. Dziś idą raźno w stronę słońca, wszyscy wspólnie, w osiem osób, które dzieli - co prawda - miejsce urodzenia, edukacja kulturowa, którą przeszli i tradycja muzyczna w której wzrośli, ale łączy ta jedna fraza, melodia czy słowo, które dało początek każdej z kompozycji zawartych na płycie In Search of a Better Tomorrow.

Wspólna płyta EABS i Jaubi ukaże się nakładem Astigmatic Records w digitalu, CD i LP w wersji podstawowej oraz limitowanej edycji przygotowanej przez Sainera jednego z najciekawszych artystów wizualnych z Polski. Premiera krążka przewidziana jest na 12 maja 2023 roku.

***

A few years ago, a very interesting relationship began to develop. A bridge was built out of Jaubi's releases on Astigmatic Records and the increasingly frequent collaborations between musicians from Europe and Asia - out of Latarnik's trip to Pakistan resulting in the widely acclaimed album Nafs at Peace and Zohaib, Dhani and Ali's revisit to Poland, which has been recorded as the EABS meets Jaubi In Search of a Better Tomorrow longplay.

Wrocław and Lahore are almost 7,000 kilometers apart. And despite this immense distance that separates the EABS and Jaubi musicians, the two bands find a surprising amount of common ground that determines their musical explorations. These include both a strong attachment to locality and respect for tradition, a penchant for weaving in some hip-hop elements, and the basis of a love of improvisation and spiritual jazz. It was therefore only a matter of time before they joined forces. And so, they proceeded to build a (cross)cultural bridge between Poland and Pakistan. A bridge whose pillars are Hindustani ragas, polish jazz understood in a variety of ways, and brotherhood in sound. This merger's finale is surprising to such an extent that it is difficult to pigeonhole this collaboration in any way.

They met through the Get Your Jazz Together programme, which was launched by the Adam Mickiewicz Institute to help build such bridges. The following day after Jaubi's premiere concert at the OFF Festival in Katowice, the musicians went to Monochrom Studio in Kłodzko Valley, where they spent a week making music together, exchanging ideas and compositions. The outcome of the collaboration surprised them all, materializing in rather dark shades. So how did this happen, given that the recordings were realized in picturesque natural circumstances mid-summer? It was only yesterday that the pandemic restrictions were lifted, the inflation is raging, Russia has invaded Ukraine and no one in our region can be sure of peace anymore, while Pakistan has faced the worst floods in years. So much upheaval has been delivered by the world in recent times that the experience of the past has left its mark even on a sunny present day. Against all odds, however, the musicians are seeking solace, hoping that the tomorrow that is yet to come will finally bring something better.

Even after the darkest night, however, comes day. It is known to the group from Lahore, who, often challenged by life, have already sent prayers for peace through their previous album. This is also known to the band from Wrocław, whose musical paths are inextricably bound up with the difficult and painful history of their homeland, and who have already experienced the era of unearthing their foundations and cosmic escapism in the spirit of Sun Ra. Today, they are walking swiftly towards the sun, all together, a group of eight artists whose lives are separated by their place of birth – the cultural education they received and the musical tradition they grew up in – but who are united by that one phrase, melody or emotion which gave origin to each of the compositions collected on the album titled In Search of a Better Tomorrow.

The joint album by EABS and Jaubi will be released by Astigmatic Records in digital, CD and LP versions, as well as a limited edition designed by Sainer, one of Poland's most exciting visual artists. The album is scheduled for release on 12 May 2023.
 

Tracklist:

A1 Yesterday 1:23
A2 Judgement Day 3:59
A3 Whispers 4:42
A4 Strange Love 5:44
A5 People in Between 6:41

B1 Raise Your Hearts, Drop Your Guns 3:22
B2 Tomorrow 4:46
B3 Madhuvanti 7:41
B4 Moon 1:44
B5 Sun 3:38

Members of EABS:
Marek “Latarnik” Pędziwiatr - Grand piano, Fender Rhodes Mark II, Nord Stage 2, Moog Voyager;
Marcin Rak - Drums;
Paweł “Wuja HZG” Stachowiak - Bass guitar, Moog Little Phatty;
Olaf Węgier - Saxophones: tenor, sopran; bass clarinet;
Jakub Kurek - Trumpet;

Members of Jaubi
Ali Riaz Baqar - Guitar
Kashif Ali Dhani - Tabla, Vocals
Zohaib Hassan Khan - Sarangi

Executive production, A&R: Łukasz Wojciechowski, Sebastian Jóźwiak
Studio: Monochrom (07-11.08.2022)
Engineered by: Ignacy Gruszecki
Mixed by: Ignacy Gruszecki & EABS
Mastering: Marcin Kwazar (BazaRec)
Graphic design: Sainer
Text: Filip Kalinowski
Translation: Magda Marcinkowska
Photo: Hubert Misiaczyk

specyfikacja

Artysta:
EABS / Jaubi
Ilość w komplecie / szczegóły nośnika:
1 / LP
Wydawca:
Astigmatic Records